رنگ ترافیکی اکریلیک

این محصول رنگ ترافیکی بر پایه رزین‌های اکریلیک ترموپلاست، جهت استفاده در خط‌کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده‌است.با توجه به وجود حلال در رنگ امکان اجرای رنگ در ضخامت‌های بیشتر از ۷۰۰ میکرون (تر) وجود ندارد.به همراه این محصول، جهت کاهش ویسکوزیته (رقیق نمودن رنگ)، می‌توان از تینر مخصوص رنگ ترافیکی ماندگار استفاده […]