رنگ جدولی

رنگ جدولی آلکیدی هوا خشک پایه حلالرنگ جدولی آلكیدی بر پایه رزین‌های آلکید، جهت استفاده در رنگ آمیزی سطوح بتونی و فولادی طراحی شده است. این رنگ، قلم خوری بسیار خوبی دارد و پس از اجرا بر روی سطوح بتونی و فولادی از چسبندگی قابل قبولی برخوردار خواهد بود.به همراه رنگ جدولی آلكیدی، جهت کاهش […]