رنگ کوره ای

رنگ کوره ای دارای دو دسته خشک ( پودری ) و مایع می باشد. این مدل رنگ را می توان بر روی هرچیزی استفاده کرد، از خودرو، درب ها و درکل مواد فلزی، لوازم خانگی و غیره کار می شود. نتیجه آن هم یک سطح کاملا صاف، صیقلی و منسجم خواهد بود. اکثرا هم رنگ […]