پرایمر زینک ریچ

برپایه رزین اپوکسی غنی شده از روی و هاردنر پلی آمید میباشد.و به صورت محصول دو جزئی و سه جزئی قابل ارائه میباشد.از زینک ریچ به دلیل حفاظت کاتدیک،جلوگیری از خوردگی سطح واجرای پرایمر به منظور مقاوم سازی لایه دوم و سوم استفاده میگردد.ویژگی پرایمر زینک ریچ :پوشش اجرا شده ضمن حفاظت کاتدیک سطح،مانع از […]